Népi lakóházak

Égerszög, Béke út

A 19. század végi formáját szinte egészében őrző főutcán sorakozó oromfalas népi lakóháza, melyek közül tizenhat helyi védelem alatt áll, egy pedig (Béke út 36. ) műemlék.

A település főutcáján bontatlan egységben számos, a 19. század második felében épült, szinte eredeti állapotban fennmaradt - perkupai kőműves mester által épített - népi lakóházat találunk. Ezek az épületek jól jelzik egykori építtetők módos vagyoni helyzetét és az akkori falu megkérdőjelezhetetlen élni akarását.
A helyi önkormányzat 2004-ben a ritka épületegységet helyi védelem alá helyezte. A településen a Műemlék Felügyelet által védetté nyilvánított épület is található.

 
Képek:
 
A portál a Turisztikai célelőirányzatból került támogatásra.