Területe: 15,04 km2
Lakosság:   112 fő
Polgármester: Slezsák József
Jegyző: Vidó György körjegyző
Polgármesteri Hivatal:
3752 Galvács, Bereg u. 10
Tel.: 48/560-561
Fax: 48/461-136

www: www.galvacs.hu
E-mail: galvacsfaluhaz10 [a] axelero.hu
Az e-mail címekben a [a]-t kérjük cserélje ki @-ra a levél elküldése előtt. Erre a levélszemét (spam) elkerülése miatt van szükség. Megértését köszönjük!

Település rövid leírása (története):
A 112 fős kis falu a 12-13. században jött létre. A 16. században Bebek birtok volt. A török időkben elpusztult, majd felvidéki szlovákokkal telepítették újra. A hangulatos kis falu éke lehetne a pezsgőgyáráról híres Törley család kastélyszerű kúriája.
A község első írásos említése az 1332-es pápai tizedlajstromban KALOACH néven található. A XVI. századi oklevelekben a Galwacz, a későbbiekben pedig a Galvats írásmódot használták. A név - feltételezések szerint - szláv eredetű és nagy fejű embert jelent.
A mostani - "a három bővizű forrás vidéke" - minden bizonnyal a harmadik helye a községnek. Az elsőt - a Korpafalut, az árpád-kori templomával együtt - az 1570-es években a törökök felégették. A másodikat - a Felső Galvács-i réten - a Rakaca vize öntötte el. A 17. században Kis- és Nagy Galvács jelölések is előfordultak.
A település legkorábbi birtokosa a Bebek család volt, majd 1663-tól a gróf Csáky családé lett a község a 19. század utolsó harmadáig. A pestisjárványt és a Rákóczi szabadságharcot követően Galvácson is többnyire felvidéki szláv telepesek éltek, akik a 20. század elejére elmagyarosodtak.
A Mária Terézia-féle úrbérrendezés 1771. február 22-én került bevezetésre Galvácson. A birtokviszonyok újbóli részletes szabályozására az 1848/49-es szabadságharcot követő jobbágyfelszabadítás teremtette meg a lehetőséget. Az akkori földbirtokos, Csáky János gróf (országbíró) 1857-ben eladta galvácsi birtokát a szendrői Glatter Henriknek. Glatter a volt majorsági birtok központjában az 1865-70-es években építtette fel azt a "kastélyt", amelyet utolsó tulajdonosáról (Törley Tibor pezsgő gyáros) a mai napig Törley kastélynak ismer a köztudat.
Az 1870-es évek végétől közel másfél évtizedig egy bécsi származású mérnök (Haschek Károly Friedrich) lett a kastély és a környező birtok tulajdonosa. Az egyre szaporodó népességet a 2-3 holdas "birtokok" már nem tudták eltartani. A jobb élet reménye Galvácsról is sok embert csábított a tengeren túlra a XX. század első évtizedeiben. Az 1920-as években a Kun család volt a birtokos, s ezen évtized elején szénbánya is üzemelt a Felső galvácsi réten.
Dr. Törley Tibor 1936-ban vásárolta meg a kastélyt illetve a hozzá tartozó közel 1200 holdas birtokot.

 
Képek:
 
A portál a Turisztikai célelőirányzatból került támogatásra.